Kontakt
Tel: +387 33 657 012
Fax: +387 33 657 013
E-mail: n.djeca@bih.net.ba
Udruženje humanitarna organizacija za zaštitu i ostvarivanje prava djeteta "NAŠA DJECA"

Behdžeta Mutevelića 73/I,
71000 Sarajevo - BiH

Izvještaji o stanju prava djeteta u BiH
Razlicitim projektima doprinese procesima poštivanja i ostvarivanja dječijih prava kako bi se izbjegla diskriminacija djece


Aktivnosti
Projekti
Djeca i NVO prate stanje prava djece u BiH
"Jačanje kapaciteta djece, mladih, vladinih službenika i NVO-a da učestvuju u monitoringu implementacija prava djeteta"
Pošaljite nam poruku
Design By Webagnet
Copyright © Naša djeca 2014
HO "Naša djeca" se od 1993. intenzivno bavi problematikom ostvarivanja prava djeteta i uspješno realizira veliki broj programskih aktivnosti:

1. Promocija prava djeteta I UN Konvencije o pravima djeteta
2. Edukacija i participacija djece u promociji i zaštiti prava djece
3. Edukacija profesionalaca o pravima djeteta (općinskih službenika, socijalnih radnika, prosvjetnih radnika, odgajatelja, članova NVO, I dr.)
4. Štampanje priručnika I brošura o pravima djeteta
5. Analiza I praćenje provođenja dječijih prava
6. Organizovanje slobodnog vremena djece I mladih u Centru za prava djece “Naša djeca“ u Vogošći.
7. Podsticanje stvaralaštva kod djece I za djecu
8. Obilježavanje značajnih datuma vezanih za djecu I porodicu (Dječija nedjelja, Dan porodice, Dan Konvencije o pravima djeteta itd).