Kontakt
Tel: +387 33 657 012
Fax: +387 33 657 013
E-mail: n.djeca@bih.net.ba
Udruženje humanitarna organizacija za zaštitu i ostvarivanje prava djeteta "NAŠA DJECA"

Behdžeta Mutevelića 73/I,
71000 Sarajevo - BiH

Izvještaji o stanju prava djeteta u BiH
Razlicitim projektima doprinese procesima poštivanja i ostvarivanja dječijih prava kako bi se izbjegla diskriminacija djece


Aktivnosti
Projekti
Djeca i NVO prate stanje prava djece u BiH
"Jačanje kapaciteta djece, mladih, vladinih službenika i NVO-a da učestvuju u monitoringu implementacija prava djeteta"
Pošaljite nam poruku
Design By Webagnet
Copyright © Naša djeca 2014
Web site nasadjeca.ba je u pripremi!

Web site nasadjeca.ba is under construction!
webagent